Player pionowy

PLAYER WYŁĄCZONY
<div style="position:relative;z-index:9999;padding:0;margin:0;width:207px;height:305px;">
<iframe src="https://player.radiors.pl/pionowy/?vol=80&auto=false&kanal=glowny" scrolling="no" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" width="207" height="305"></iframe>
</div>
    
PLAYER WŁĄCZONY
<div style="position:relative;z-index:9999;padding:0;margin:0;width:207px;height:305px;">
<iframe src="https://player.radiors.pl/pionowy/?vol=80&auto=true&kanal=glowny" scrolling="no" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" width="207" height="305"></iframe>
</div>
    

Player poziomy

PLAYER WYŁĄCZONY
<div style="text-align: right; position: fixed; margin: 0 auto; z-index: 9999; bottom: -3px; left: 0; padding: 0; width: 763px;right: 0;">
<iframe src="https://player.radiors.pl/poziomy/?vol=80&auto=false&kanal=glowny" scrolling="no" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" width="763" height="60"></iframe>
</div>
    
PLAYER WŁĄCZONY
<div style="text-align: right; position: fixed; margin: 0 auto; z-index: 9999; bottom: -3px; left: 0; padding: 0; width: 763px;right: 0;">
<iframe src="https://player.radiors.pl/poziomy/?vol=80&auto=true&kanal=glowny" scrolling="no" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" width="763" height="60"></iframe>
</div>